మార్చి, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
భక్తి సమాచారం

శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో ముగిసిన పంగుణోత్తర ఉత్సవం

భక్తి సమాచారం

మోహినీ గరుడ వాహనసేవల్లో భక్తులను అలరించిన శ్రీ కోదండరాముడు

భక్తి సమాచారం

గజ వాహ‌నంపై రాజాధిరాజుగా శ్రీ కల్యాణ వెంకన్న

భక్తి సమాచారం

శేష వాహనంపై కపిలేశ్వరుడు

సూర్యప్రభ వాహనం

సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీకపిలేశ్వరస్వామివారి క‌టాక్షం

భక్తి సమాచారం

హంస వాహనంపై శ్రీ సోమస్కంధముర్తి

రాజమన్నార్ అలంకారం

కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ రాజమన్నార్‌ అలంకారంలో శ్రీనివాసుడి వైభవం

సింహవాహనం

వాహనాలపై విహరించి భక్తులను కటాక్షించిన కల్యాణ శ్రీనివాసుడు